>

http://www.zeynep-sofi34  
 
  Sol El ve Kalp 19.01.2019 16:48 (UTC)
   
 


SOL EL VE KALP

SELAHATTİN MURAD AYDINCANLI 

FORUM İSLAMİYET YOLUNDAYIZ 

İSTANBUL 2008

Daha önce " İslamiyet Yolundayız İstanbul " Forumda
Dini olarak açıklamaları  yapılan,bazı konularda
Bilimsel olarakta açıklamalar içeren,bazı yazılar paylaşmıştık
Bugün sizlere farklı bir konuda
Bir kaç anektod aktaracağım 
" SOL EL VE KALP " başlığını,konu başlığımız olarak seçtik
Daha önce " Left Hand Clean " isimli bir konu
Ve Amerikalı Müslüman Profesör
Mıchael George Samnıck ile
New Mexıco Health Power 2000 isimli
Dergideki alıntıdan bahsetmiştim
Aynı derginin başka bir sayısında
Yine aynı Profesörün
" Statıc Electrıc And Hand " isimli makalesinden
Kısa bir kaç anektod özetleyeceğim 

STATIC ELECTRIC AND HAND
  

Profesör Mıchael George Samnick,yazısında  
Sol el ile yemek yenmesinin,haram olması ile ilgili 
Farklı bir bilimsel açıklama aktarmış
Bizde sizlere kısaca bunu özetleyelim  

" Vücudumuzdaki her çalışan eklem
Ellerimiz ve ayaklarımız 
Bir mekanik alet gibi çalışır
Bu çalışma sistemi
Yine vücuttaki mevcut,potansiyel elektrik akımının
Şiddet ve frekansınında sürekli değişmesiyle çalışır
Tüm organların hareketinde,aynı sistem mevcuttur 
Duyu organlarımızı kullanarak  
Maddelerin varlığını algılıyoruz
Örneğin göz ile görüyoruz 
Ellerimizle dokunarak,maddelerin sıcaklık veya soğukluğunu 
Katılık veya sıvılıklarını algılıyoruz 
Aslında bu algılama olayı 
Duyu organlarından maddeye yönlendirilen
Vücuttaki her zaman mevcut olan potansiyel enerji ile 
Maddelerin kendi bünyelerinde,var olan enerjinin
Tepkimeye girmesiyle oluyor  
Sol ve sağ elimizi kullanırken
Cisimlere dokunurken 
Her türlü katı,sıvı veya gaz olan maddeden
Mutlaka bir potansiyel elektrik akımı,bize geçiyor 
Maddenin atom molekül yapısına göre
İletkenlik veya yalıtkanlık kat sayısına göre
Şiddeti değişen bir " Statik Elektrik " bize geçiyor
Dokunulan sol el veya sağ el fark etmiyor
Her ikisinide kullanırken
Statik elektrik akımı,bize anında ulaşıyor
Saçımıza sürdüğümüz tarakta
Arabadan indiğimizde, tuttuğumuz kapı kolunda
Televizyon ekranına elimizi sürdüğümüzde
Üstümüze giydiğimiz,yünlü kazağımıza dokunduğumuzda
Yemek yerken,elimize aldığımız metal kaşık veya çatal ile 
Kısacası,elimizle her türlü maddeye dokunduğumuzda
Statik elektrik oluşuyor ve vücudumuza geçiyor 
Peki bu vücudumuza,dokunmayla birlikte
Anında geçen statik elektrik akımı 
Bazı organlara,zarar verirmi diye düşünülecek olursa
Saat gibi çalışan ve ritmik bir düzeni bulunan
Kalp ilk akla gelen organlardan birisi olacaktır
Kalp nasıl çalışır diye,bir soru geliyor akla 
Kalbin hareketi,anlık genişleme ve daralma iledir 
Bu hareketi sağlayan ise
Vücutta her zaman mevcut olan,elektrik akımının
Düzenli bir şekilde,anlık olarak şiddetli veya zayıf frekanslarla
Kalbe iletilmesiyledir 
Bu ritmik düzen bir şekilde bozulduğunda
Kalp ameliyatı ile takılan elektronik pil 
Bu işlevi görerek,aynı düzenli akımı kalbe iletmektedir 
Sol ile yemek yemeği alışkanlık haline getiren birisi için
Sol elini kullanırken,vücuduna aldığı statik elektriği
Kalp vücudun solunda olduğundan dolayı
İlk ulaştırdığı ve etkileyeceği organ,kalp olacaktır
Kalp kendi hareketini sağlayan,elektrik akımının
Şiddet ve frekansının dışında
Ritmik düzenine,sürekli dışarıdan müdahele eden
Bir farklı ve düzensiz bir statik elektrik akımının etkisiyle
Dengesini kaybedecek
Saat gibi çalışan,ritmik düzeni,zaman içinde bozulacaktır
Ve kalp,düzenli şekilde çalışamayacaktır 
Bu yüzden yemek yerken,sol elin kullanılmaması gerekir "

Aşağıya " Statik Elektrik " ile ilgili bir yazı alntıladık okuyunuz

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/v%C3%BCcuttaki-statik-elektri%C4%9Fin-lamba-yakmas%C4%B1.1515/

STATİK ELEKTRİK 

Bilindiği gibi iki cismin sürtünmesi ile oluşan durgun elektrik yüküne elektrostatik yük denilmektedir. Daha açacak olursak, elektronların atomlar arasında hareket etmesiyle ortaya çıkan enerji olarak düşünülebilir. Buradaki hareket, elektronların çekirdek etrafındaki hareketi değil, farklı atomlar arasındaki hareketidir. Statik elektriğe en büyük örnek olarak yıldırım verilebilir. Kısacası statik elektrik; katının katıya, sıvının katıya veya iki sıvının birbirine sürtünmesi sonucu oluşan, genel olarak bir işe yaramayan ve zaman zaman arklar şeklinde boşalan elektrik enerjisidir. Bu boşalma genel olarak kontrol altına alınamaz ve statik elektrikten faydalanılamaz. Ancak; Bu kontrolsüz güç çok önemli bir yangın çıkış sebebidir. Endüstriyel ve ticari işlemlerde, yangın riskinden dolayı statik elektriğin büyük bir önemi vardır. Endüstriyel ve ticari işlemlerde statik elektrik; transport işlerinde, konveyör bantlarında, kaplama işlemlerinde, örtme ve doldurma işlemlerinde, basım ve matbaa işlemlerinde, karıştırma işlemlerinde ve sprey uygulamaları gibi birçok yerde görülmektedir.
Statik Elektrik Nasıl Oluşur diye sorulacak olursa 
İki farklı yükteki malzeme birbirine değdiği zaman bir elektron transferi meydana gelir. Bunun sonucu bir malzemede negatif yük fazlalığı öteki malzemede pozitif yük fazlalığı gözlenir ve iki malzeme birbirinden ayrılırsa, her birinde artık yükler kalır. Bu olaya elektrostatik yüklenme denir. Statik elektrik; Toz metal parçacıkların pnömatik konveyörlerden geçmesi esnasında, buhar/hava ve gazların borular içerisinde taşınması sırasında, konveyör bantlarının kendi hareketi sırasında, herhangi bir taşıtın hareketi sırasında, birbirine değen yüzeylerin hareketleri sırasında, kısaca her harekete bağlı olarak statik elektrik oluşabilir. Her hangi bir madde statik elektrik ile yüklenmişse, her zaman buna eşit miktar ama zıt işaretli yükler ortamda bulunur. Yüklenmenin sona ermesi ile artık yükler birbirini dengelemeye başlar. Yük boşalması işlemi, yüklü maddenin direncine ve topraklama durumuna bağlıdır. Plastik malzemeler için bu yük boşalması saatler hatta günler alabilirken, gaz/buharlarda yük boşalması(deşarj) diğer sıvı ve katı maddelere göre daha süratli olur. Bu nedenle, gazların deşarjı sırasında bir yangın oluşması ihtimali daha fazladır. Yanıcı gazlar ile işlem yapılırken daha dikkatli olmak gerekir. Ayrı ayrı bulunan pozitif ve negatif yüklerin aniden birleşmesinden yangın ve patlamalar meydana gelebilmektedir. Elektrik yükleri tek başlarına bir patlamaya ve yangına sebebiyet vermezler.
Ortamdaki nem oranı arttıkça statik enerji miktarı azalmaktadır. Statik yüklenmeler yüksek voltaj değerlerinde olduklarından bazen görünür hale de gelebilirler. Işığın görünür hale gelebilmesi için en az 6000–7000 Volt civarında olması gerekir. Yani manyetolu çakmaklardaki görünür ışık yaklaşık 7000 Volt'luk değerde atlama yapan statik yüktür. Statik yükün voltajı fazla olmasına karşın, akımı çok zayıftır. Çıplak ayakla halı üzerinde yürürken ayakların karıncalanması statik yüktendir.
İnsan vücudu bir direnç oluşturduğu kadar bir kondansatör görevi de yapar. İnsanların almış olduğu/yüklendiği statik elektrik hem sağlıklarına hem de kullanmış oldukları elektronik cihazlara zarar verir. Elektronik cihazları kullanma ve taşıma esnasında teknik personeller bilerek ya da bilmeyerek üzerindeki statik elektriği devre elemanlarına boşaltmakta (elektrostatik deşarj) o ekipmanları kullanışsız hale getirmekte ya da ömürlerini azaltmaktadır. Teknoloji ilerledikçe daha hassas elektronik malzemeler üretilmekte ve hassas bu küçük malzemeler statik yük önlemi olmadan dokunulduğunda kolaylıkla bozulabilmektedir. Bu nedenle cihaz tamiri üretimi ve benzeri görevlerin yapıldığı tesislerin girişlerine statik yükü boşaltıcı statik elektrik levhaları ve topraklama sistemleri kuruludur. Buralarda çalışan kişiler içeri girmeden önce ellerini bu statik yük boşaltıcı sisteme sürerek statik yüklerini boşaltır ve o şekilde çalışmaya başlarlar. Benzer sistem benzin istasyonlarında da vardır. Benzin boşaltımını yapacak olan tankerler topraklama maşası veya topraklama tamburu ile önce üzerlerindeki statik yükü boşaltırlar daha sonra yakıt boşaltım işlemini yaparlar. Bu örnekleri bu şekilde çoğaltmak mümkündür. İşin bilimsel yönünün dışında statik yükün insanda strese yol açtığı da bilinmektedir.
Yağmurlu havalarda bulutlar pozitif veya negatif yüklü statik elektrikle dolarlar, yeryüzünün zıt yüklü olduğu anlarda yeryüzünden bulutlara, bulutlardan da yeryüzüne elektrik atlar buna yıldırım adı verilir. Eğer bu elektrik atlaması buluttan buluta ise o zaman şimşek adını alır. 

SOL İLE YEMEK YEMENİN DİNSEL HÜKMÜ

https://www.yeniakit.com.tr/haber/sol-elle-yemek-yemek-haram-midir-227399.html

Allah insanın organlarını pek çok hikmetlerle yaratmıştır. Bu nedenle akıllı ve şuurlu bir varlık olarak yaratılışımızdaki bu hikmetlere uygun olarak yaşamalı ve organlarımızı da o şekilde kullanmalıyız. Bu hikmete en uygun yaşam biçimini peygamber efendimiz (sav) de görmekteyiz.

Hiçbir insan solak olarak doğmaz. Sol elini kullanma alışkanlığı çocukluktan itibaren anne ve babanın dikkatsizliği neticesinde çocuklarda gelişir. Çocuklar ellerine yemek için bir şey aldıklarında anneler ve babalar çocuğun o esnada hangi elini kullandığına dikkat etmezler. Çocuklar da zamanla bu şekilde solak olarak büyürler. Zaman ilerledikçe de bunu değiştirmek zorlaşır.

Solak olmak, sol elle yemek yemek ve su içmeye mazeret teşkil etmez. İrade ve azimle bu değiştirilebilir. Neticede kullandığı bir eli felç olan bir insanın zamanla diğer eli ile işlerini gördüğünü ve kullanmaya başladığını çevremizde görüyoruz. Demek bir kişi isterse bu alışkanlığını değiştirebilir.

Peygamber efendimiz (sav) sağ eli yemek ve içmekte sol eli de taharette kullanmış ve bizlere de bunu öğütlemiştir. Bu nedenle sağ elle yemek ve içmek ve sol elle de taharette kullanmak sünnettir. Zaruret olmadıkça bunun aksini yapmamak gerekir.

Ömer ibn. Ebi Seleme Peygamber fendimiz (sav) den bununla ilgili şu hadisi naklediyor. “Resulullahın terbiyesinde bir çocuk iken bir gün yemek esnasında elim tabağın her tarafını dolaşıyordu. Resulullah sav beni şöyle uyardı: ‘Evlât Bismillah de, sağ elinle ve önünden ye’ Ben Resulullahın bu uyarısından sonra hep öyle yedim. - Buhârî, Et’ime

Bu konu ile ilgili yine İbni Ömer (ra)’ın rivayet ettiği bir hadis şöyle:

‘Sizden biriniz sakın sol eliyle yiyip içmesin. Çünkü şeytan soluyla yer içer.’Müslim, Eşribehttps://zeynep-sofi34.tr.gg
 
 
  http://www.zeynep-sofi34.tr.gg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  KURAN-KERİM RADYOSU
  Reklam
Bugün 3 ziyaretçi (24 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=